Search for Hypoplectrodes jamesoni returned 44 results.

 1. species: Hypoplectrodes jamesoni Ogilby, 1908 – Jameson's Seaperch

  Jameson's Seaperch, Jameson's Sea-Perch

  Kingdom: ANIMALIA

 2. genus: Hypoplectrodes Gill, 1862

  Kingdom: ANIMALIA

 3. species: Dicranella jamesonii (Mitt.) Broth.

  Kingdom: Plantae

 4. species: Hypoplectrodes huntii ( Hector , 1875)

  Kingdom: ANIMALIA

 5. species: Heterodrilus jamiesoni Erséus, 1981 – Blood Worm

  Kingdom: ANIMALIA

 6. species: Australothele jamiesoni Raven, 1984

  Kingdom: ANIMALIA

 7. species: Astacopsidrilus jamiesoni Brinkhurst, 1991 – Oligochaete Worm

  Kingdom: ANIMALIA

 8. species: Begemius jamiesoni Easton, 1982

  Kingdom: ANIMALIA

 9. species: Heteroporodrilus jamiesoni Blakemore, 1994

  Kingdom: ANIMALIA

 10. species: Anoplozetes jamiesoni Lee & Pajak, 1987

  Kingdom: ANIMALIA